bul

Bondeungdomslaget i Oslo

Barnelaget: tysdagar kl. 17.30-18.30 og 18.30-20.00 i BLS sine lokale i Nordahl Bruns gate 22.

Leikarringen:  tysdagar kl. 19.30-21.30 i Teatersalen.

Songlaget: torsdagar kl. 19.00-21.45 i Teatersalen.

Teaterlaget: måndagar kl. 18.30-21.00 i Teatersalen.

Særlaga har låg/ingen aktivitet midt på sommaren.

Idrottslaget: sjå Idrottslaget sine undersider.