bul

Bondeungdomslaget i Oslo

Eit tradisjonsrikt ungdomslag midt i hovudstaden.

Bondeungdomslaget i Oslo
er eit tradisjonsrikt lag for folk i Oslo og omland som arbeider på mange felt:

 • idrett (Idrottslaget)
 • folkedans (Leikarringen)
 • kor (Songlaget)
 • teater (Teaterlaget)
 • born (Barnelaget)
 • bunad (bunadnemnda)
 • målsak (målnemnda)

BUL Oslo eig òg Hotell Bondeheimen, Kaffistova og Heimen Husflid.

Laget har desse berebjelkane:

 • norsk folkekultur, nynorsk og dialektane
 • tradisjon og fornying
 • fellesskap og samvære
 • anti-rasisme og toleranse for andre kulturar
 • fysisk fostring og idrettsglede
 • trygt miljø utan rusgifter