bul

Bondeungdomslaget i Oslo

Fordelar for medlemer i Noregs Ungdomslag!


Ny medlemsfordel i Noregs Ungdomslag:

Alle medlemmer i Noregs Ungdomslag får no 20 % rabatt på helgeovernattingar på Nordic Choice Commercial Services AS sine hotell; Comfort, Clarion Collection, Quality, Quality Resort, Clarion og Nordic Hotels & Resort.

For å bestille overnattingar med medlemspris går du til nettstaden http://www.choicehotels.no/.

Øvst til på sida vel du "Logg inn med kunde ID" og oppgir koden 66457.

Nytt medlemssystem i Noregs Ungdomslag:

Noregs Ungdomslag (NU) har skifta medlemssystem til Hypersys. Etter det trykkjer ikkje NU lenger opp medlemskort og sender til BUL og andre lokallag i NU. Lagskontoret i BUL kan skrive ut medlemskort frå Hypersys, det same kan enkeltmedlemer gjere sjølve.